ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

  • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
  • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  • ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
  • ΜΕΛΑΝΙΩΝ& ΧΑΡΤΙΟΥ