ΠΛΑΣΤΙΚΑ

 • ΜΑΛΑΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
 • ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
 • ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ
 • ΑΙΘΑΛΗ
 • ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ
 • ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ PVC
 • ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
 • ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΕΣ ΚΑΥΣΕΩΣ
 • ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
 • ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ
 • ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
 • ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΑ
 • METAL STEARATES