ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αθήνα

Χελιδονούς 13, 145 61 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210-8078546
Φαξ: 210-8077911

Θεσσαλονίκη

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Γ’ Περιοχή Ο.Τ. 33Β
Τ.Θ. 1351, 570 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-797942
Φαξ: 2310-797760

e-mail

Axiotis@otenet.gr